ATOUT RISK MANAGER N°21

Ptitttt tttiti pttttftttttiti ttttîtitttttiti titi tititi tttttititttiti titi tttt tttttitttitititittitittititittititititi Atititi pttttti titi 3tttt fl ttttttt ttttt ttttttt ttttttt ttttttttttttttttttt ttttttttttttt ttttttttttttttttt ttttttt ttttt ttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttititittitittitititititittititititititititititi tititititititit tititit tititititit titit titititititit titit tititititititit titit titit tititititititititit titit tititititit titit tititit tititititititititit titit tititit titititititititititit titititititititittitititititititittittititititittititititititititititittitittititititititititittit tittititittitititititititittititititititititittititfi fi fi fi fi fi fifi fi fi fi fi fi fi tititittititittititititititititittittititifi fi fi fi fi fi fi fi fifi tititi tititititititititi ti tititititititititittitititittititttitititititititittittitititititititittitittitititititititititititititittitittitititititititititittit titititititititittititititititititititititi titititititititittititittititititititititittittititititittitititititititititittititittititititittittititititititittitittitittititititititititittitititititititittititittitittitititititit titititittitititittiffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi ffi titititititi tttititititititiztititititi ti Etititititittitittititititititititititi tititititititititittitittititititititititititittititittttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt ttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt titititititititi tititi titijtitititititititi titititititititi ti tititititi ti tttitititiy ti Gtititititititi ti FtititititititiFtititititi tttitititititi titititi titi titititititi titi titititititi titititititititititititi titititititititi tttttt ti tttitititititi titi titititititititi titi tititititititi titi titititititititititi ti tttitititi titititititi ti tttt tititi Lti Ftiytitttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt tttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttititittitittitittititititititititittitittititititittitittitititititititittititititittititititittititititttiti

RkJQdWJsaXNoZXIy NjQyNDQw